Paslaugos

Profesionalės buhalterinės paslaugos Jūsų verslui...

Buhalterinės apskaitos paslaugos

Teikiame visas buhalterinės apskaitos paslaugas juridiniams asmenims: UAB, MB, VšĮ ir Individualioms įmonėms. Taip pat vykdome individualią veiklą vykdančių fizinių asmenų buhalterinę apskaitą. Dirbame su juridiniais ir fiziniais asmenimis ne tik iš Mažeikių, bet taip pat ir nuotoliniu būdu iš visos Lietuvos. Mokome ir konsultuojame jau turinčius buhalterinį išsilavinimą, bet neturinčius patirties. O jeigu Jūs jau turite apskaitininką – galime suteikti tik vyriausiojo buhalterio pareigybės darbus.

Buhalterinės apskaitos paslaugos

Pagrindinės mūsų paslaugos

Buhalterinės apskaitos paslaugos
 • apskaitos politikos rengimas
 • įregistravimas į PVM mokėtojų registrą ir išregistravimas iš PVM mokesčių mokėtojų registro
 • išrašomų ir gaunamų sąskaitų faktūrų registravimas
 • avanso apyskaitos rengimas
  kasos dokumentų surašymas;
 • kasos knygos pildymas;
 • banko dokumentų registravimas;
 • nurašymo aktų rengimas;
 • inventorizacijos aprašų rengimas;
 • kuro sunaudojimo aktų rengimas pagal pateiktą informaciją;
 • ataskaitų ir deklaracijų rengimas;
 • valstybinėms institucijoms
  ataskaitų ir suvestinių rengimas vadovams;
 • Vyr. buhalterio pareigybė;
 • Mokymai – konsultacijos turintiems buhalterinį išsilavinimą

Finansinių ataskaitų rinkinių rengimas

Buhalterinės apskaitos paslaugos
 • balanso rengimas;
 • pelno (nuostolio) ataskaita;
 • pinigų srautų ataskaita;
 • nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita;
 • aiškinamojo rašto rengimas;
 • metinio pranešimo rengimas;
 • ilgalaikio turto apskaita;
 • atsargų apskaita;
 • darbo grafikų rengimas;
 • darbo laiko apskaitos žiniaraščių rengimas;
 • pagal pateiktą informaciją
  darbo užmokesčio apskaičiavimas;
 • individualios veiklos pajamų – išlaidų apskaita, mokesčių apskaičiavimas, deklaracijų pildymas.
Buhalterinės apskaitos paslaugos

Mažųjų bendrijų apskaita

Mažosios bendrijos apskaita yra privaloma visoms įsteigtoms mažosioms bendrijoms – nesvarbu ar jau turite įsteigtą mažąją bendriją ir ieškote jai buhalterio, ar dar tik svarstote ją įsteigti.

Mažųjų bendrijų apskaitą gali tvarkyti tiek pasamdyta buhalterijos įmonė, tiek pačios mažosios bendrijos narys.

Jei steigiate mažąją bendriją, kviečiame kreiptis į mus ir sudaryti buhalterijos paslaugų sutartį – mes jums suteiksime buhalterijos tvarkymo paslaugas už prieinamą kainą. Be to, būsite tikri, kad jūsų buhalterija bus tvarkoma kokybiškai, buhalterinį išsilavinimą turinčių specialistų ir visą savo laiką ir dėmesį galėsite skirti verslo vystymui ir jums nereikės gilintis į buhalterijos įstatymų subtilybes bei atlikti nuolatinius apskaitos vedimo darbus.Pasamdyta buhalterijos įmonė mažojoje bendrijoje turi savo privalumus – ji ne tik pateikia visus dokumentus VMI, Sodrai, rengia metines ataskaitas, tačiau pagal vadovo ar bendrijos narių poreikius gali parengti ir kitas ataskaitas su reikiama informacija pagal poreikį.

Samdyti buhalterijos įmonę mažųjų bendrijų apskaitą vesti verta ir dėl to, kad apskaitos kaina yra lankstesnė ir derinama pagal darbų kiekį, tuo tarpu jei samdomas buhalteris, jam reikia mokėti bent pusės etato ar pilno etato atlyginimą nuolatos, o jei darbų apimtys nėra pakankamos ir darbo pasamdytam buhalteriui nėra bent pusei dienos – buhalterį samdyti nėra efektyvu.

Be to, mažosios bendrijos apskaitai tvarkyti verta samdyti buhalterinių paslaugų įmonę ir dėl to, kad sutaupomas laikas, reikalingas MB steigėjams įsigilinti į teisės aktus, deklaracijų pateikimo tvarką ir mokesčius. O kvalifikuoti buhalteriai samdomoje įmonėje užtikrina, kad buhalterijoje bus mažiau klaidų, kurios gali brangiai kainuoti atėjus patikrinimams.

MB narys ir pats gali tvarkyti mažosios bendrijos buhalteriją, tačiau tai nerekomenduojama, kadangi tam reikalinga buhalterijos programa, reikia skirti daug laiko apskaitos tvarkymo literatūros studijavimui, kai iškyla klausimų – kreiptis į SODRĄ ir VMI ieškant atsakymų – O tai nėra efektyviai panaudojamas mažosios bendrijos narių laikas.


Mažųjų Bendrijų mokesčiai yra tokie:

Pelno mokestis: 15% yra standartinis pelno mokesčio tarifas, o lengvatinis pelno mokesčio tarifas yra 5% ir jis taikomas jei:
 • MB darbuotojų skaičius neviršija 10 vidutiniškai per metus.
 • MB generuoja iki 300.000 Eur pajamų per metus.
 • MB nariai kitose įmonėse ar bendrijose neturi daugiau, kaip 50 proc. akcijų ar dalių.

PVM (pridėtinės vertės mokestis): standartinis PVM tarifas yra 21%. Pridėtinės vertės mokestis nemokamas, jei bendrija nėra registruota PVM mokėtoju. Privaloma registruotis PVM mokėtoju jei pasiekiama 45.000 Eur pajamų per paskutinius 12 mėnesių arba prekių, kurios įsigyjamos iš kitų valstybių narių, vertė viršija 14.000 Eur per kalendorinius metus.

GPM (Gyventojų pajamų mokestis): Gyventojų pajamų mokestį turi mokėti mažųjų bendrijų nariai nuo visų iš bendrijos per metus gautų pajamų. Šios pajamos yra laikomos B klasės pajamomis ir MB narys turi pasibaigus metams VMI pateikti pajamų deklaraciją ir sumokėti GPM (15%).

VSD (Valstybinis Socialinis Draudimas SODRAI): tai ligų, motinystės, pensijų ir nedarbo socialinis draudimas. VSD standartinis tarifas yra 30,3%, o jei MB narys dalyvauja papildomame pensijos kaupime – tada tarifas yra 32,3%. VSD įmokų galima nemokėti už MB narius, kurių amžius yra iki 29 m. bei pirmaisiais MB veiklos metais.

PSD (privalomasis sveikatos draudimas SODRAI): tai mokestis, skirtas apmokėti gydymo išlaidas ir juo draustas asmuo gali lankytis poliklinikoje ir gauti kitas būtinas gydymo paslaugas nemokamai. PSD tarifas 9%. PSD įmokų mokėti nereikia už narius, kurie draudžiami valstybės lėšomis (pavyzdžiui studentai, pensininkai, tevas, auginantis vaiką iki 8 metų amžiaus ir kt.).


Jei bendrijos nariai lėšų asmeniniams poreikiams iš MB neima, o išsiima tik kaip pelną, šios išmokos VSD ir PSD nėra apmokestinamos. Už tokius narius MB turi mokėti PSD ir VSD įmokas nuo minimalios algos, tačiau su išimtimis – VSD ir PSD įmokos nemokamos už MB narius pensininkus ir MB narius, dirbančius pagal darbo sutartis.

Jei MB sudaro ne tik jos nariai, tačiau ir samdomi darbuotojai, tokiu atveju šių pasamdytų žmonių darbo užmokestis apmokestinamas įprastai kaip ir kitose įmonėse – šio darbo užmokesčio apmokestinimo tvarka nesiskiria.

Tuo atveju, jei mažojoje bendrijoje dirba tik nariai ir savo reikmėms piniginių lėšų nariai neišsiima, tai nereikia teikti deklaracijų SODRAI.


Šaltinis: finansvita.lt

Individualių įmonių apskaita

Jums visada pravers buhalterio profesionalo pagalba, patarimas.Individualios įmonės (IĮ) apskaita, lyginant su uždarosios akcinės bendrovės (UAB) apskaitos reikalavimais yra paprastesnė. Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) privalo vesti apskaitą panaudojant dvejybinį įrašą, teikti finansinę atskaitomybę. Individuali įmonė gali turėti darbuotoją arba juridinį asmenį, kuris tvarko apskaitą.

Individuali įmonė daugeliui žinoma teisinė forma, kai įmonę įsteigia vienas fizinis asmuo. Jis yra įmonės savininkas. Įmonės vadovu taip pat gali būti savininkas arba kitas paskirtas asmuo. Tiesa, egzistuoja vienas apribojimas. Individualios įmonės savininkas negali būti jokios kitos individualios įmonės savininku.

Dažniausiai individualių įmonių vadovais yra jų savininkai. Tačiau jei nuostatuose numatyta kitaip, tai skiriamas kitas įmonės vadovas. Savininkas – vienasmenis individualios įmonės valdymo organas. Jei vadovu paskirtas kitas asmuo, tai jis veikia įmonės vardu.

Pagrindinis individualių įmonių veiklą reglamentuojantis teisės aktas yra LR individualių įmonių įstatymas. Taip pat jų veiklą reglamentuoja ir Civilinis kodeksas.

Individuali įmonė nuo kitų teisinių formų išsiskiria tuo, jog tai neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Ką reiškia neribota civilinė atsakomybė? Tai reiškia, kad savininkas atsako savo turtu, jei įmonėje neužtektų lėšų prievolėms padengti.

Individualios įmonės savininkas bet kada gali pasiimti iš įmonės pinigų, esančių kasoje. Tai laikoma avansu išmokamu pelnu. Individualioje įmonėje visas įmonės pelnas tenka savininkui. Steigti individualią įmonę dažnai masina faktas, kad nereikia jokio įstatinio kapitalo.

Individualios įmonės mokesčiai. Kiekvieną mėnesį mokama PSD įmoka už įmonės savininką, taip pat priskaičiuojama VSD įmoka (jei ji mokama) už individualios įmonės narį nuo minimalios algos.

Individuali įmonė ypač patraukli jauniems žmonėms.

Šaltinis: laikasverslui.lt

Uždarųjų akcinių bendrovių apskaita

Uždaroji akcinė bendrovė yra populiariausia juridinio asmens teisinė forma Lietuvoje. Tokio tipo įmonių Lietuvoje įregistruota daugiausia. Verta panagrinėti, kodėl steigėjai renkasi būtent tokią juridinio asmens formą.

Visų pirma, UAB yra ribotos atsakomybės privatus juridinis asmuo. Tai reiškia, kad juridinio asmens dalyvis už juridinio asmens prievoles atsako tik tuo turtu, kurį įnešė į juridinį asmenį. Už neribotos atsakomybės juridinių asmenų prievoles (pavyzdžiui: individuali įmonė) dalyviai atsako visu savo turtu. Todėl, norėdami apsaugoti savo asmeninį turtą, steigėjai dažniau pasirenka UAB teisinę formą.

Visų antra, privalumas yra tas, kad UAB gali išleisti naujas akcijas, jomis prekiauti ir tokiu būdu pritraukti daugiau lėšų į juridinio asmens turtą.

Visų trečia, UAB akcininkai turi teisę parduoti, dovanoti ar kitaip perleisti turimas akcijas kitiems asmenims. Taip pat akcininkas gali palikti akcijas kaip palikimą savo paveldėtojams.

Visų ketvirta, UAB yra numatytos lengvatos susijusios su mokesčių mokėjimu. Jeigu bendrovėje dirba ne daugiau kaip 10 darbuotojų, o mokestinio laikotarpio pajamos nesiekia daugiau 300 000 eurų, bus taikomas 5 % pelno mokestis vietoje standartinio 15 % mokesčio.

Taigi, steigiant naują juridinį asmenį, verta rinktis UAB teisinę formą, kadangi ši teisinė forma turi daug privalumų, kurie leidžia išsaugoti savo asmeninį turtą nepasisekus verslui, tam tikrais atvejais sumažinti mokestinį tarifą bei įvairiais būdais perleisti turimas akcijas bei išleisti naujas.


Šaltinis: laikasverslui.lt